Framtidsforum

Framtidsforum 2018 den 14 april

Cirkulär ekonomi och andra smarta lösningar för en hållbar framtid. 
Agenda 2030 på lokal och regional nivå. Här är minnesanteckningar och en film som summerar Framtidsforum 2018. Du kan även ta del av vart och ett av inslagen under dagen i vår YouTube-kanal Berättelser för en hållbar framtid.

ROS har bl a bjudit in Jonathan Mattebo Persson, Göteborg, med erfarenhet av delandets ekonomi t ex cykelkök, gratisaffär mm som de annonserar på smarta kartan. En digital lösning som vi skulle kunna använda även i vår region.

Pernilla Hagbert från KTH berättar om sin forskning inom hållbarhet, bl a projektet  ”Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande”

Klimatrevyn från Rimforsa står för kulturinslaget. Maria Danielsson från Rikkenstorp berättar om andelsjordbruk, relationsmat och de kurser Karlskoga folkhögskola driver med omställningstema. Emma Hansdotter från Himmerslund och omställning Östernärke har ett spännande projekt på gång – Ett “Eden” i Östernärke.