Framtidsforum

Välkommen till Framtidsforum 2018 den 14 april!

Cirkulär ekonomi och andra smarta lösningar för en hållbar framtid. 
Agenda 2030 på lokal och regional nivå.
Ladda ner affisch.

ROS har bl a bjudit in Jonathan Mattebo Persson, Göteborg, med erfarenhet av delandets ekonomi t ex cykelkök, gratisaffär mm som de annonserar på smarta kartan. En digital lösning som vi skulle kunna använda även i vår region.

Pernilla Hagbert från KTH berättar om sin forskning inom hållbarhet, bl a projektet  ”Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande”

Klimatrevyn från Rimforsa står för kulturinslaget. Maria Danielsson från Rikkenstorp berättar om andelsjordbruk, relationsmat och de kurser Karlskoga folkhögskola driver med omställningstema. Emma Hansdotter från Himmerslund och omställning Östernärke har ett spännande projekt på gång – Ett “Eden” i Östernärke. Program nedan.


Plats
: Betelkyrkan Örebro, Köpmangatan 19 (entré via innergården, bredvid Vågen galleria).
Tid: 10.00-16.00. Start kl 9.30 med registrering, fika & mingel. 
Anmälan: senast 12 april (justerat datum) till   www.bilda.nu/framtidsforum 
Kostnad: Dagen är kostnadsfri, men 300 kr debiteras om du uteblir utan avanmälan. Du kan överlåta din plats till någon annan vid förhinder. 

 Preliminärt program

9.30-10.00 Kaffe och macka. Mingel, infobord, visionsplank.

 • Hanna Arneson moderator, hälsar välkommen.
 • Lasse Carlsson, Hela Sverige ska leva & Jane Karlsson, Länsbildningsförbundet är initiativtagare till ROS – Regional Omställning i Samverkan. De berättar om 5 åringen, vad vi gjort och vill framöver.
 • Irén Lejegren. Regionråd samt ordf. för nämnden för regional tillväxt, Region Örebro län. Regional hållbar utveckling. Agenda 2030 och civilsamhällets roll kopplat till RUS, Regional utvecklingsstrategi.
 • Pernilla Hagbert. Forskare på KTH, institutionen för samhällsbyggnad och miljö.
  Framtidsscenarier bortom BNP-tillväxt.
 • Jonathan Mattebo Persson. Delningsentusiast, grundare av föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg (KEG). Kollaborativ ekonomi, Smarta kartan & Sharing Cities.

12.00-13.00 Lunch, mingel och vi fyller visionsplanket.

 • Klimatrevy från Rimforsa med Anika Agebjörn och Bill Brolin
 • Maria Danielsson. Rikkenstorp, Karlskoga folkhögskola. Andelslösningar &
  relationsmat.
 • Emma Hansdotter. Himmerslund, omställning Östernärke. Ett “Eden” i Östernärke.
  12 min
 • Gruppsamtal, ex runda bordssamtal. Visioner och planer framöver, Framtidsveckan, Regionalt omställningscenter mm mm.

15.30-16.00 Fira ROS 5 år med kaffe/te & tårta. Avslut och mingel.