Framtidsstafetten

Prenumerera på nyhetsbrevet Framtidsstafetten Örebro län. Det är vårt sätt att nå ut med läs- och besökstips samt berätta om kommande aktiviteter.

Här är nyhetsbreven för 2020: Januari  februari  mars  april maj  

2019:  Januari  februari  mars  april  maj/juni    augusti   september   september/oktober  november  december

Vill du bidra till innehållet? Skicka ditt bidrag till ROS.Orebrolan@gmail.com