Framtidsstafetten

Prenumerera på nyhetsbrevet Framtidsstafetten Örebro län. Det är vårt sätt att nå ut med läs- och besökstips samt berätta om kommande aktiviteter.

Här är nyhetsbreven för 2023: januari  mars 

2022: januari  februari  mars/april maj/juni juli  augusti september/oktober november  december

2021: januari  februari 1 februari 2  april maj  juli  september  oktober november december

2020: Januari  februari  mars  april maj  juni  juli  september  oktober november december

2019:  Januari  februari  mars  april  maj/juni    augusti   september   september/oktober  november  december

Vill du bidra till innehållet? Skicka ditt bidrag till ROS.Orebrolan@gmail.com