Framtidsforum

Framtidsforum 2023

Hur kan vi känna framtidshopp?
Unga, klimatet & miljön

Tid: 18/3 kl. 13.00-17.00. 
Plats: ABF, Örebro 

Jonas Hjalmar Blom inleder hur ”alternativa fakta” får fäste, hur det koppla till frågor om klimatet, och vad vi kan göra som individer och samhälle för att motverka spridningen av lögner och desinformation. Därefter ger vi oss tid att längta och formulera framtiden för dig, mig och resten av världen. Samtalsledare för workshoppen är  Hanna Ryman.

  • Du som är ung vad vill du göra med din framtida tid? Vilka tankar har du om arbete, fri tid, försörjning, boende?
  • Du som har barn, barnbarn vad önskar du att framtiden ska bjuda dem? Vad måste göras för att nå dit?
  • Vad vill vi skicka med till våra beslutsfattare så de kan agera för en hållbar framtid? Vi formulerar ett öppet brev till media och beslutsfattare.

Jonas Hjalmar Blom är psykolog, som forskat kring konspirationsteorier och strukturer för omställning. Han är aktiv i Tera-Pi, psykologernas klimatförening. Hanna Ryman är en del av det nationella Omställningsnätverkets utbildningsgrupp och hållbarhetsstrateg i Örebro kommun.

Vi kommer bjuda på något ätbart på eftermiddagen (vegetariskt).

Innan dagen är slut tipsar vi om vägar att fortsätta mötas och diskutera framtiden.

Välkommen till en spännande dag med möten som ger dig och mig, ung som gammal, hopp om en ljusare framtid!

Anmäl dig till Framtidsforum den 18 mars, kl.13-17
Mingel & bokbord från kl. 12. Ta gärna med eget material du vill dela med dig av.

Vi erbjuder reseersättning för ungdom på landsbygd och samåkning från Kopparberg. För anmälan och  mer information kontakta Arno Wilting arno.wilting@abf.se / 070-601 82 04.

Framtidsforum 2022

8/5 Bortom möjlighetshorisonten
– Hur kan vi ställa om?

Många upplever ett stort avstånd mellan “vad som behöver göras” och “vad vi kan göra”. Det ska vi fundera vidare på. Vill du vara med på en spännande resa i den här workshopen?  

Målet med workshopen är att utforska och stödja lokal omställning till ett fossilfritt samhälle utifrån den kompetens och de förutsättningar vi har i gruppen. Vi arbetar med tankeexperiment och scenariometodik för att bryta oss ut från invanda mönster och förutsättningar som ofta begränsar förändringar. 

NÄR? 8 maj kl 12-16, vi börjar med sopplunch 
VAR? ABF Örebro, Fredsgatan 18, ÖREBRO 

Kostnad: 100 kr, kostnadsfritt för deltagare från ideell sektor.  
350 kr för deltagare som uteblir. 

Anmälan till: Bortom möjlighetshorisonten, hur kan vi ställa om? – Workshop (ABF)  Sista anmälningsdag är den 30 april. 
 
Arrangör: Regional Omställning i Samverkan (ROS), Hela Sverige ska leva Örebro län, ABF, KTH, Omställningsnätverket 

Framtidsforum 2021

ROS-nätverket brukar ordna ett Framtidsforum en lördag på våren. En träff med intressanta föreläsare och tid för mingel med andra omställare. I år, 2021, anpassar vi oss till den verklighet vi nu befinner oss i och delar upp Framtidsforum i flera delar och möts digitalt en vardagskväll.

3/3 Att lära sig konsumera mindre i ett samhälle som manar till överkonsumtion

Magnus Boström är professor i sociologi. Hans forskning handlar om politik, representation, aktivism, konsumtion och transformativt lärande i förhållande till internationella miljö- och hållbarhetsfrågor. Magnus berättar om sin forskning och du får delta med dina frågor. Länk till inspelningen: youtube.com/watch?v=bGVRXb37DCQ

17/3 Vad är pengar? Hur påverkar de miljön? Och kan vi påverka penningsystem?

Ylva Lundkvist Fridh är ekonom- och miljöhistoriker som har studerat lokala valutor, penningreform och hur penningsystem beskrivs inom olika akademiska discipliner. Idag är hon VD för Mikrofonden Sverige och Stjärnsunds bygdebolag. Ylva delar med sig av erfarenheter av hur lokalsamhällen arbetar för att ställa om till mer lokal produktion/konsumtion och få en bättre handelsbalans med omvärlden.
Länk till inspelningen: youtube.com/watch?v=5zgs_Hd85yA


Framtidsforum 2018 den 14 april

Cirkulär ekonomi och andra smarta lösningar för en hållbar framtid. 
Agenda 2030 på lokal och regional nivå. Här är minnesanteckningar och en film som summerar Framtidsforum 2018. Du kan även ta del av vart och ett av inslagen under dagen i vår YouTube-kanal Berättelser för en hållbar framtid.

ROS har bl a bjudit in Jonathan Mattebo Persson, Göteborg, med erfarenhet av delandets ekonomi t ex cykelkök, gratisaffär mm som de annonserar på smarta kartan. En digital lösning som vi skulle kunna använda även i vår region.

Pernilla Hagbert från KTH berättar om sin forskning inom hållbarhet, bl a projektet  ”Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande”

Klimatrevyn från Rimforsa står för kulturinslaget. Maria Danielsson från Rikkenstorp berättar om andelsjordbruk, relationsmat och de kurser Karlskoga folkhögskola driver med omställningstema. Emma Hansdotter från Himmerslund och omställning Östernärke har ett spännande projekt på gång – Ett “Eden” i Östernärke.