Framtidsforum

Framtidsforum 2021

ROS-nätverket brukar ordna ett Framtidsforum en lördag på våren. En träff med intressanta föreläsare och tid för mingel med andra omställare. I år, 2021, anpassar vi oss till den verklighet vi nu befinner oss i och delar upp Framtidsforum i flera delar och möts digitalt en vardagskväll.

3/3 Att lära sig konsumera mindre i ett samhälle som manar till överkonsumtion

Magnus Boström är professor i sociologi. Hans forskning handlar om politik, representation, aktivism, konsumtion och transformativt lärande i förhållande till internationella miljö- och hållbarhetsfrågor. Magnus berättar om sin forskning och du får delta med dina frågor. Länk till inspelningen: youtube.com/watch?v=bGVRXb37DCQ

17/3 Vad är pengar? Hur påverkar de miljön? Och kan vi påverka penningsystem?

Ylva Lundkvist Fridh är ekonom- och miljöhistoriker som har studerat lokala valutor, penningreform och hur penningsystem beskrivs inom olika akademiska discipliner. Idag är hon VD för Mikrofonden Sverige och Stjärnsunds bygdebolag. Ylva delar med sig av erfarenheter av hur lokalsamhällen arbetar för att ställa om till mer lokal produktion/konsumtion och få en bättre handelsbalans med omvärlden.
Länk till inspelningen: youtube.com/watch?v=5zgs_Hd85yA


Framtidsforum 2018 den 14 april

Cirkulär ekonomi och andra smarta lösningar för en hållbar framtid. 
Agenda 2030 på lokal och regional nivå. Här är minnesanteckningar och en film som summerar Framtidsforum 2018. Du kan även ta del av vart och ett av inslagen under dagen i vår YouTube-kanal Berättelser för en hållbar framtid.

ROS har bl a bjudit in Jonathan Mattebo Persson, Göteborg, med erfarenhet av delandets ekonomi t ex cykelkök, gratisaffär mm som de annonserar på smarta kartan. En digital lösning som vi skulle kunna använda även i vår region.

Pernilla Hagbert från KTH berättar om sin forskning inom hållbarhet, bl a projektet  ”Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande”

Klimatrevyn från Rimforsa står för kulturinslaget. Maria Danielsson från Rikkenstorp berättar om andelsjordbruk, relationsmat och de kurser Karlskoga folkhögskola driver med omställningstema. Emma Hansdotter från Himmerslund och omställning Östernärke har ett spännande projekt på gång – Ett “Eden” i Östernärke.