Om Framtiden i Våra Händer

fivh

Vår idé är mycket enkel: Det har betydelse vad du gör. Vi tror på den stora betydelsen av människors egen livsstil och på människors avgörande kraft när de agerar tillsammans. Läs mer på framtiden.a.se

Kontaktperson: Kurt Gustavsson, kurt@lutadalen.se

Kansliet: kansli@framtiden.a.se