Om Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en ideell förening som startade för över hundra år sedan av en grupp vetenskapsmän. Konstnärer som Anders Zorn och författare som Selma Lagerlöf anslöt sig, och med tiden växte vi till 224 000 medlemmar (år 2016). Idag är vi Sveriges största miljöorganisation.

Klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter är våra viktigaste arbetsområden. Det senaste decenniet har vårt globala arbete blivit allt större och starkare. Vi samarbetar och stödjer över 60 miljöorganisationer över hela världen, tack vare pengar från Sida. Vi står dessutom bakom miljömärkningen Bra Miljöval som hjälper dig att hitta de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön.

I Örebro län finns idag elva lokala kretsar av naturskyddsföreningen. Vi har även ett länskansli som stöttar kretsarnas arbete och samordnar större gemensamma insatser. Föreningen ingår också i olika regionala och nationella nätverk, bl a i ROS-nätverket.

Här är länk till länsförbundets webbplats: orebrolan.naturskyddsforeningen.se. Här hittar du de lokala kretsarna i länet.