Om ROS

Vi vill samordna regionens omställningsarbete
ROS – Regional Omställning i Samverkan – är civilsamhällets nätverk av aktörer i Örebro län som vill lyfta fram hållbarhetsfrågorna och genom lokala initiativ bidra till en regional omställning.

ROS bildades 2013 på initiativ av Hela Sverige ska levas länsorganisation i samverkan med Örebro läns bildningsförbund. Sedan dess har nätverket utvecklats till ett forum för den ideella sektorn, civilsamhället. 2020 består ROS av Hela Sverige ska leva Örebro län, Naturskyddsföreningen Örebro län, Örebro läns bildningsförbund, Coompanion Örebro, Omställning Örebro, Hållbart Latorp, Omvända vär(l)den, Framtiden i Våra Händer, Svenska kyrkan, Örebro pastorat, ABF och JAK. Vi är öppna för att utveckla vårt nätverk, vill ni också vara en del av ROS? Kontakta oss

Inom ROS utvecklas unika kompetenser, dels den gemensamma kompetens och styrka som växer fram utifrån nätverkets sektorsöverskridande samverkan – effekten blir större än summan av delarna – dels kompetensen i det civila samhällets erfarenheter av att mobilisera allmänheten, de sociala processer som är nödvändiga för alla samhällsförändringar.

Vår intention är att bedriva verksamhet och genomföra gemensamma insatser som bedöms ha en strategisk betydelse för omställningen till hållbarhet, dvs som  skapar hävstångs- och synergieffekter. ROS strävar efter att verksamheten ska fungera som katalysator för olika lär- och förändringsprocesser som bidrar till det hållbara framtidssamhället. Intentionerna med lärprocesserna är att de ska:

 • Underlätta mångfald, samtal och möten över gränser
  – allas styrkor behövs!
 • Möjliggöra nytänkande med hjälp av viktiga frågeställningar
  – svaren får växa fram!
 • Stärka mobilisering för och medskapande av framtiden
  – visionerna i centrum!
 • Frigöra handlingskraft, synergier och strategisk samverkan
  – varje steg gör skillnad!

Prenumerera på nyhetsbrevet Framtidsstafetten Örebro län, brevet om Hållbar framtid!

ROS är en del av en global rörelse
Omställningsrörelsen består av människor som tar gemensamma initiativ för att ta hand om sig själva, varandra och naturen. ROS-nätverket är del av det globala nätverket som kallas Transitionrörelsen. Läs mer om detta på transitionnetwork.org.  Omställningsrörelsen har även en nationell mötesplats, omstallning.net. Tillsammans med Hela Sverige ska leva bildar de den nationella hubben för Transition Sweden.