Framtidsforum 2017 – praktisk handling för hållbar framtid

Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 25/03/2017
09:30 - 16:00

Plats
Coompanion

Kategorier Inga Kategorier


HUR FÖRVERKLIGAR VI CIRKULÄRSAMHÄLLET – EN HÅLLBAR FRAMTID I ÖREBRO LÄN?

25 mars kl. 9:30 – 16:15 (Fika från 9.00)
Anmälan: Senast 22 mars www.regionorebrolan.se/framtidsforum 
Kostnadsfritt men 100 kr debiteras om du uteblir utan avanmälan

Föreläsare, panelsamtal, nätverksträff, workshop, svinnlunch och ekomingel! Med bland andra omställningspionjären Pella Thiel, Jonas och Fredrik Wangsten, småbrukare, mat- och jordbruksdebattörer samt cirkulär ekonomi-veteranerna Jonas Roupé och Stuart Pledger. 

Välkommen på en spännande resa mot framtiden där vi inspireras av personer som tagit omställningsutmaningarna på allvar och agerat. Årets Framtidsforum tar upp hållbarhetsmålen i den nya regionala utvecklingsstrategin. Syftet är att skapa möten mellan alla samhällsgrupper och sektorer för att tillsammans utforska vad de betyder och hur de kan förverkligas. 

Den nya utvecklingsstrategin (RUS) innebär ett stort kliv framåt för en hållbar region. Framtidsforum sammanfattar de förändringar som behövs i visionen ”Cirkulärsamhället” med tre underliggande teman som knyter an till strategin: Från linjär till cirkulär ekonomi, från ohållbara till resilienta samhällen samt från monetära till planetära gränser. 

Temana presenteras av spännande föreläsare från näringsliv, forskning och civilsamhälle. På eftermiddagen tar vi med oss perspektiven i en workshop för att medskapa framtiden. Föreningen Food2change, måltidsekologstudenter och kockar från Örebro universitet och restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan bjuder in till inspirerande dialogfika och svinnlunch.

PROGRAM:

EN NY HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI 
RUS-processens samordnare Susanne Rosendahl, Region Örebro län, berättar om hur den nya utvecklingsstrategin möjliggör ett rejält språng framåt för att förverkliga ett hållbart Örebro län, med allas delaktighet.

ATT MEDSKAPA EN REGION INOM PLANETENS GRÄNSER, FÖR HÅLLBAR HÄLSA OCH LIVSKVALITET 
De planetära gränserna ger innovativa perspektiv och nya lösningar på hur vi kan nå hållbarhetsmålen! Erfarenheter från omställningsrörelsen med Pella Thiel, ordförande i Omställningsnätverket.

MATSUVERÄNITET – VÄGEN TILL EN RESILIENT OCH ATTRAKTIV REGION MED 15 000 NYA JOBB! 
Betydelsen av regionens egna livsmedelsstrategi för hållbarhet och trygghet i det postfossila samhället. Jonas och Fredrik Wangsten, småbrukare samt mat- och jordbruksdebattörer.

CIRKULÄRA LÖSNINGAR – FÖR EN EKONOMI SOM OCKSÅ ÄR BRA FÖR LIVET PÅ JORDEN
En ekonomi som härmar naturens kretslopp, avgiftar samhällets flöden, stöder resilienta lokalsamhällen, stärker tilliten och skapar nya verksamheter och jobb. Jonas Roupé, Strategisk rådgivare, Ragn-Sells.

ETT REGIONALT OMSTÄLLNINGSCENTRUM FÖR ATT FÖRVERKLIGA CIRKULÄRSAMHÄLLET? 
En mötespunkt mellan civilsamhället, myndigheter, näringsliv och forskning för att nå de regionala hållbarhetsmålen genom lokala lösningar på globala kriser. Förslaget presenteras av Niklas Högberg, moderator och projektsamordnare för Framtidsforum. 

WORKSHOP OM CIRKULÄRSAMHÄLLET 
Hur medskapar vi framtidens resilienta samhälle, med cirkulär ekonomi inom planetens gränser? Facilitatorer: Niklas Högberg och Stuart Pledger, Cradlenet, Sustainable Leadership Lab.

Panelsamtal där föreläsarna reflekterar tillsammans kring viktiga frågeställningar. 

Moderator är Niklas Högberg från ROS, mångårig omställningscoach i Örebro län, nationell omställningsinspiratör genom Medskaparna.

ANMÄLAN
Senast 22 mars, anmäl dig på www.regionorebrolan.se/framtidsforum 
Kostnadsfritt men 100 kr debiteras om du uteblir utan avanmälan

KONTAKTPERSON OM PROGRAMMET: 
Niklas Högberg, 070-754 48 40 niklashoegberg@gmail.com
Kontaktperson om regionala utvecklingsstrategin och anmälan: 
Sofia Kjörk, 019-602 63 42 

ARRANGÖRER: ROS* – nätverket för Regional Omställning i Samverkan, Region Örebro län, Food2change 

Anmälningsformulär och ytterligare information om såväl den 25 mars som den 29 mars (halvdag, em) hittas på https://www.regionorebrolan.se/framtidsforum 

* ROS består av Hela Sverige ska leva/Länsbygderådet Örebro län, Naturskyddsföreningen Örebro län, Örebro läns bildningsförbund, Coompanion, Framtiden i våra händer, Omvända vär(l)den m fl.