Framtidsveckan

Genom lokala exempel visar vi att det går att förändra vårt sätt att leva – att vi kan tackla de stora utmaningarna.

Vi står inför någonting helt nytt. Klimatkris, ekologisk kris, ekonomisk kris och
energikris. När vi tar del av de många och oroväckande hotbilderna upplever många en
existentiell kris. Framtidsveckan är en motbild mot de dystra prognoserna. Goda, lokala exempel visar att det går att förändra vårt sätt att leva och förvalta en värld och en kommun. Framtidsveckans budskap är att vi påverkar mer än vi tror. Vi kan tackla de stora utmaningarna. Det skapar ett engagemang som sprids till resten av året.

Den första Framtidsveckan genomfördes i Söderhamn i Hälsingland år 2009 och har sen dess spritt sig över landet. Hösten 2011 genomfördes för första gången en Framtidsvecka i Örebro län. Framtidsveckan är en unik manifestation för omställning av samhället till hållbarhet. Den är exempel på en social innovation som behövs för att engagera allmänheten i förverkligandet av energi- och klimatmålen. Genom att visa positiva exempel vill vi öka medvetenheten om att det går att förändra vårt sätt att leva, vårt sätt att förvalta vår jord – och utveckla våra lokalsamhällen. Alla välkomnas att medverka, tillsammans inspirerar vi länets invånare till att bli medskapare.

Framtidsveckan genomförs i samverkan med kommuner, föreningar, företag,
organisationer, studieförbund, myndigheter, politiska partier och enskilda personer.
Alla behövs!

orebrolan.framtidsveckan.net