Om Coompanion

Coompanion i Örebro län är en ekonomisk förening som bland annat arbetar för att främja kooperativt företagande, lokal & regional utveckling samt sociala innovationer. Vi arbetar med flera viktiga frågor, bland annat att öka kunskapen om kooperativt företagande och att få fler att förstå fördelarna med att driva företag tillsammans med andra. Det gör vi inte bara för att vi fått det i uppdrag av Tillväxtverket, utan även för att ett kooperativt tänk leder till mer jämställda och hållbara företag. Andra viktiga frågor vi arbetar med är att främja sociala innovationer, skapa mer och bättre samverkansmöjligheter för företag och att bidra till lokal och regional utveckling.
 
Vi finns inte bara i Örebro län, utan i hela landet. Totalt finns det 25 Coompanion-kontor som ägs och styrs lokalt av sammanlagt 900 medlemsorganisationer. Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Statliga Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning kostnadsfritt.
 
Vi är medlemmar i ROS för att vi tror att morgondagens hållbara samhälle byggs genom dagens innovativa idéer och samverkanslösningar. Med vårt engagemang i ROS vill vi visa att det går att rädda världen med hjälp av kooperativa värden. Läs mer om oss på mitt.coompanion.se eller kontakta oss: orebro@coompanion.se