Om Örebro läns bildningsförbund

Örebro läns bildningsförbund är folkbildningens gemensamma intresseorganisation och är en mötesplats för den samlade folkbildningen i Örebro län. Dit räknas Sveriges tio studieförbund, länets fem folkhögskolor, SISU idrottsutbildarna, Länsbiblioteket Örebro Västmanland och Amatörteatersamverkan Örebro län.

Läs mer om Örebro läns bildningsförbund.

Kontakta oss via e-post: olbf@folkbildning.net