Om ROS

Vi vill samordna regionens omställningsarbete
ROS – Regional Omställning i Samverkan – är ett nätverk av aktörer i Örebro län som vill lyfta fram hållbarhetsfrågorna och genom lokala initiativ bidra till en regional omställning.

ROS bildades på initiativ av Hela Sverige ska levas länsorganisation, Länsbygderådet Örebro län. Sedan 2013 har representanter från bland andra Länsbygderådet Örebro län, Naturskyddsföreningen Örebro län, Örebro läns bildningsförbund och Framtiden i Våra Händer samarbetat med offentliga, ideella och privata aktörer under paraplyet ROS.

Inom ROS utvecklas unika kompetenser, dels den gemensamma kompetens och styrka som växer fram utifrån nätverkets sektoröverskridande samverkan – effekten blir större än summan av delarna – dels kompetensen i det civila samhällets erfarenheter av att mobilisera allmänheten, de sociala processer som är nödvändiga för alla samhällsförändringar.

Vår intention är att bedriva verksamhet och genomföra gemensamma insatser som bedöms ha en strategisk betydelse för omställningen till hållbarhet, dvs som  skaparhävstångs- och synergieffekter. ROS strävar efter att verksamheten ska fungera som katalysator för olika lär- och förändringsprocesser som bidrar till det hållbara framtidssamhället. Intentionerna med lärprocesserna är att de ska:

 • Underlätta mångfald, samtal och möten över gränser
  – allas styrkor behövs!
 • Möjliggöra nytänkande med hjälp av viktiga frågeställningar
  – svaren får växa fram!
 • Stärka mobilisering för och medskapande av framtiden
  – visionerna i centrum!
 • Frigöra handlingskraft, synergier och strategisk samverkan
  – varje steg gör skillnad!

Prenumerera på nyhetsbrevet Framtidsstafetten Örebro län, brevet om Hållbar framtid!

ROS är en del av en global rörelse
ROS-nätverket är del av den globala omställningsrörelse som kallas transitionrörelsen.
Läs mer om detta på www.transitionnetwork.org

ROS – Regional Omställning i Samverkan ros.orebrolan@gmail.com
Länsbygderådet Örebro län orebro@helasverige.se
Naturskyddsföreningen Örebro län orebro.varmland@naturskyddsforeningen.se
Örebro läns bildningsförbund olbf@folkbildning.net
Framtiden i Våra Händer kansli@framtiden.a.se