Kontakta oss

ROS, Regional Omställning i Samverkan, är ett nätverk i Örebro län som vill lyfta hållbarhetsfrågorna och genom lokala initiativ bidra till en regional omställning. I nätverket ingår Hela Sverige ska Leva – Länsbygderådet, Örebro läns bildningsförbund, Naturskyddsföreningen Örebro län och Framtiden i våra händer.

Kontakta oss via e-post:
ROS – Regional Omställning i Samverkan ros.orebrolan@gmail.com

Länsbygderådet Örebro län orebro@helasverige.se
Naturskyddsföreningen Örebro län orebro.varmland@naturskyddsforeningen.se
Örebro läns bildningsförbund olbf@folkbildning.net
Framtiden i Våra Händer kansli@framtiden.a.se