Hur skulle Sveriges Lantbruk drabbas vid en avspärrning

Med tanke på de brister vi ser i en livsmedelsförsörjning i landet i händelse av kris kan den här rapporten vara läsvärd. Rapporten sammanfattar forskningsresultat från projektet Kan vi producera mat i händelse av kris? Sårbarhet och resiliens på gårdsnivå i svenskt lantbruk som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och forskningsplattformen Framtidens lantbruk, SLU.

En av rapportens slutsatser är att en långvarig kris, till exempel ett krig med stoppad import av insatsmedel såsom bränsle och handelsgödsel, i princip skulle slå ut stora delar av den svenska livsmedelsproduktionen.

Bakgrunden till rapporten är att den statliga planeringen för livsmedelsberedskap upphörde helt vid mitten av 1990-talet, i samband med Sveriges inträde i EU. Livsmedelsberedskap var dessförinnan en prioriterad del av efterkrigstidens jordbrukspolitik, och staten höll lager med livsmedel och insatsmedel till jordbruket i sådan mängd att jordbrukets produktion, tillsammans med en omläggning av kosten, skulle klara av en flerårig avspärrning. I och med ett nytt försvarspolitiskt beslut 2015 ska planeringen av det civila försvaret, där livsmedelsförsörjningen ingår, återupptas.

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.