25 och 29 mars – Framtidsforum

Följ med på en spännande resa mot framtiden där vi inspireras av personer som tagit samhällsutmaningarna på allvar och agerat.

Boka den 25 mars för att vara med på årets Framtidsforum i Örebro. En hel lördag träffar du spännande föreläsare och möter andra människor som också bryr sig om våra barn och barnbarns framtid. Inom kort kommer program och anmälningsmöjligheter.

ROS – Regional Omställning i Samverkan – arrangerar tillsammans med Region Örebro län årets Framtidsforum som fokuserar på hållbarhetsmålen i den nya gemensamma strategin.

Örebro län är på väg att ta ett stort kliv framåt för att uppnå regional hållbarhet. Det sker genom den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) som lyfter fram begrepp som cirkulär ekonomi, resiliens (robusthet) och planetära gränser. För att uppnå målen, möta globala utmaningar och ta tillvara regionala och lokala möjligheter, krävs en bred samverkan mellan medborgare, civilsamhälle, näringsliv, forskning och myndigheter.

För att inkludera så många som möjligt arrangeras två fristående seminarier: Ett heldagsseminarium och nätverksträff lördag 25 mars och eftermiddagsseminarium den 29 mars. Syftet med båda seminarierna är att ta tillvara perspektiv och erfarenheter från olika sektorer och grupper för att konkretisera hållbarhetsmålen och hitta vägar för att förverkliga dem. Den bärande frågan är: Hur gör vi verkstad av målen?

Inom kort kommer program och anmälningsmöjligheter.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.