Det hände sig i juletid 2020

Från Region Örebro län, Tillväxtnämnden, utgick ett påbud i Nyhetsbrevet Regional utveckling och ett pressmeddelande att nu ska extra satsningar göras på återstart av länet för jobb och tillväxt. Årets försvagade verksamhetsflöde måste stimuleras genom uppmuntrande tillrop och ett extra tillskott av pengar. Vi ska expandera, återta och förmera tidigare mängder av varor och tjänster. Ökad produktion och konsumtion måste stimuleras i konkurrens om jordens resurser och energiflöde. Regionen ska kraftsamla för en ledande samhällsutveckling med stark tillväxt.

I avsaknad av en i påbudet tydlig redogörelse för hanteringen och beaktandet av akuta globala miljö-, klimat- och andra för utveckling och tillväxt störande faktorer får en tolkning göras på följande sätt:

Kommunernas strateger och handläggare för miljö- och klimat mot bakgrund av bland annat FN:s Agenda 30-dokument och forskarnas propåer, får nu mer tid att diskutera och utreda frågorna om hur omställning, hållbarhet, mångfald mm, ska kunna inkluderas i en, i första hand, fortsatt ökad satsning på ekonomisk-materiell tillväxt. Alla medborgare, företagare, löntagare och diverse övriga och under inskolning varande får härmed också mer lugn och ro att ta för sig av samhällets utbud utan större och störande oro för det där med ohållbara produktions-, konsumtions- och levnadsvanor.

Det är djupt oroande och sorgligt att i dagsläget behöva konstatera att akuta åtgärder angående samhällets förändring mot en robustare, hållbarare och mer livsbejakande utveckling, såväl i regionen som i världen, kommer att fördröjas och inte heller nämnvärt öppet ges belysning för nödvändigt medborgerligt engagemang. Ett välmenande men ohållbart och tankelätt påbud har nått oss från Regionens förvaltare.

Kurt Gustafsson, Framtiden I Våra Händer

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.