Vi barn vill känna hopp och ha drömmar om framtiden – ni vuxna måste göra det möjligt!

Först ut av talarna under klimatmanifestationen 24/9 var Svea, Pi och Sofia. De talade för kommande generationer. 

Svea
Det har kommit en rapport från FN som visar att läget är allvarligt och att det är bråttom att stoppa klimatkrisen. De vuxna måste reagera och agera i linje med forskningen. Det är ert ansvar.

Pi
Klimatkrisen är både den lättaste och den svåraste fråga vi någonsin stått inför. Den lättaste, för att vi vet vad vi måste göra. Vi måste stoppa utsläppen av växthusgaser.

Sofia
Den svåraste eftersom våra nuvarande ekonomier fortfarande är helt beroende av att använda fossila bränslen, och därmed förstör ekosystem för att skapa evig ekonomisk tillväxt.

Svea
Alla vuxna i alla länder måste fatta de viktiga beslut som behövs för vår framtids skull. Det är bråttom nu.

Pi
Hur vi tillsammans agerar under de närmsta 5-10 åren kommer påverka hur mycket jorden värms upp, och ju högre medeltemperaturen blir desto större effekter kan vi räkna med.

Sofia
Oavsett vem man är kan man påverka så att planeten tas bättre om hand! Vi har olika stort ansvar, men vi ALLA har ett ansvar för vårt hem, planeten jorden, och våra naturresurser!

Svea
Jag önskar att fler går och cyklar när man kan.

Pi
Jag önskar att fler låter bli att flyga

Sofia
Jag önskar att alla låter blir att slänga mat.

Svea
Alla kan bidra i vardagen, men det räcker inte útan stora företag och rika länder behöver också bidra. Vad vi gör nu räknas!

Pi
De besluten som tas nu är viktiga för VÅRAN framtid.

Tillsammans:
Vi barn vill känna hopp och ha drömmar om framtiden – ni vuxna måste göra det möjligt!

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.