Tillsammans kan vi skapa hopp

Det finns en anledning till att vi är här, just nu. Vi är här för att det är kris. En kris för hela mänskligheten. Vi är här för att vi känner förtvivlan och ångest över att framtiden ser mörk ut. Vi är här för att därför att vi inte har något val. Vi kan inte stå och se på när jorden utarmas, atmosfären förändras och människor idag över hela vår jord drabbas av klimatförändringarna. Vi kan inte stå och se på när våra egna barn och barnbarn tvekar kring framtiden.

Men vi är också här därför att vi tror på hoppet, på att en framtid är möjlig också för eftervärlden, för de barn som växer upp idag, och deras barn. Vi är här för varje barn som står med oss här idag. Vi är här för att med våra röster och med våra steg göra skillnad. Vi är här för att förtvivlan kan vändas till handling. Någonstans i utrymmet mellan hopp och förtvivlan kan vår handlingskraft växa fram.

Efter att vi under flera somrar har sett att klimatförändringarna också drabbar vårt land, när skogar brinner, när översvämningar drabbar hus och hem också i Sverige, och vi dessutom har genomlevt en pandemi som har gett oss tid att reflektera, kanske är det nu vi beredda på förändring. Det är dags att samarbeta över geografiska gränser, över generationsgränser, att återta gamla metoder för liv och leverne som inte förstör klimatet, samtidigt som vi lyfter fram de ungas kreativitet och lösningsvilja.

Fler och fler agerar på vad som pågår i vår värld. Gemensamma röster höjs för rättvisa för alla folk och stater. Unga människor får gehör i rättsprocesser mot stater som inte tar sitt klimatansvar på allvar. Vi är här för att påverka politiker, företagare och investerare att våga göra rätt. Att inte låta kortsiktiga beslut elda under klimatförändringarna. Att ha modet att fatta beslut som ibland kan vara svåra och möta motstånd, men som är nödvändiga, för hela mänsklighetens överlevnad. Vi är här för att uppmuntra till rätt prioriteringar. Till steg i rätt riktning.

Vi vill bära fram hopp. Hopp kan se ut och visa sig på olika sätt, ta sig olika uttryck hos var och en av oss. För någon ligger hoppet i tekniken och i de tekniska framsteg som görs varje dag. För andra ligger hoppet i att vi blir allt fler som tar klimatförändringarna på allvar, som börjar ser över, och ändra sin livsstil. Hoppet ligger i att vi närmar oss varandra för att nå förändring, att vi gör något tillsammans. Det spelar egentligen ingen roll hur ditt eller mitt hopp ser ut, så länge det får skapa handlingskraft.

Så se dig om, vi är här tillsammans därför att vi kan skapa en ny framtid. Tillsammans kan vi skapa hopp. Vi är här.

Tal av Angela Collin, Svenska kyrkan, under klimatmarschen 24/9

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.