Power to the people!

Merve Tunçer höll tal för XR Örebro under klimatmanifestationen 24/9
We, as the people who live in Anthropocene, are confronted with an uncertain and unknown future. By now, we know that following the conventional paths will only worsen the crisis that we are facing. We know that continuing to do ‘business as usual’ will only bring us more close to the edge of extinction. And we know that if we don’t act now, at this very moment, we will no longer have a place that we call home. We need to accept that the world will be changing around us and we need to start responding and adjusting to this change.

During the summer of 2021, we have again witnessed wild fires that were caused by human-made changes in the climate. Many countries in the Mediterranean, including my home country Turkey, suffered from immense damage due to hundreds of forest fires and record-breaking heatwaves. During this devastating period, hundreds of forests were burnt down, animals and people have died, and people were displaced. They have lost their loved ones, and they have lost their homes. The suffering and desperation grew further as people faced the corrupted states’ inability to act on time, provide aid and heal the damage. The crises hit the most vulnerable groups in these countries while corrupted nation states continued to express insincere concerns and do nothing about it.

In Sweden, many are fooled by the forests that are growing around us. We are surrounded by human-made, mono-cultured forests, which is not nature. Nature has its own course. Its own biological diversity, its own rhythm and its own rules. When we remove all natural forest fragments, one by one, fill them up with profit-oriented species, we disrespect the forest’s natural course and create green-looking wastelands. It is a colonial act to intervene and alter forests for our own sake.

De-colonising the nature requires decolonised minds. Forests do not belong to us. We exist along with the forests. Forests don’t owe us anything. We have an inter-dependant relation with all the other living creatures. More-than-human communities are a crucial part of biological diversity and we need to acknowledge this now in order to act. We need to seek for possible worlds and ways of living with human and non-human others with a generous and creative spirit. We need to push back the governments, transnational companies and venture capitalists who are creating massive damage to our home. They have literally been playing with fire and now we are burning because of them. We need to make major shifts in our ways of co-existing with others and we need to act on it now. The future is unknown, but we have the power to reproduce new and better ways of living. We have the power to take care of each other and heal the burnt wounds with love, care, sympathy and respect to the more-than-humans. Power to the people!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Power to the people!

Vi barn vill känna hopp och ha drömmar om framtiden – ni vuxna måste göra det möjligt!

Först ut av talarna under klimatmanifestationen 24/9 var Svea, Pi och Sofia. De talade för kommande generationer. 

Svea
Det har kommit en rapport från FN som visar att läget är allvarligt och att det är bråttom att stoppa klimatkrisen. De vuxna måste reagera och agera i linje med forskningen. Det är ert ansvar.

Pi
Klimatkrisen är både den lättaste och den svåraste fråga vi någonsin stått inför. Den lättaste, för att vi vet vad vi måste göra. Vi måste stoppa utsläppen av växthusgaser.

Sofia
Den svåraste eftersom våra nuvarande ekonomier fortfarande är helt beroende av att använda fossila bränslen, och därmed förstör ekosystem för att skapa evig ekonomisk tillväxt.

Svea
Alla vuxna i alla länder måste fatta de viktiga beslut som behövs för vår framtids skull. Det är bråttom nu.

Pi
Hur vi tillsammans agerar under de närmsta 5-10 åren kommer påverka hur mycket jorden värms upp, och ju högre medeltemperaturen blir desto större effekter kan vi räkna med.

Sofia
Oavsett vem man är kan man påverka så att planeten tas bättre om hand! Vi har olika stort ansvar, men vi ALLA har ett ansvar för vårt hem, planeten jorden, och våra naturresurser!

Svea
Jag önskar att fler går och cyklar när man kan.

Pi
Jag önskar att fler låter bli att flyga

Sofia
Jag önskar att alla låter blir att slänga mat.

Svea
Alla kan bidra i vardagen, men det räcker inte útan stora företag och rika länder behöver också bidra. Vad vi gör nu räknas!

Pi
De besluten som tas nu är viktiga för VÅRAN framtid.

Tillsammans:
Vi barn vill känna hopp och ha drömmar om framtiden – ni vuxna måste göra det möjligt!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Vi barn vill känna hopp och ha drömmar om framtiden – ni vuxna måste göra det möjligt!

Vi ser hur världen förändras. Vi förändras också. Och våra barn.

Tal under klimatmanifestationen 24/9 av William Grönlund, lärare och tillhör Folkhögskolornas klimatnätverket

Föreställ er — bästa sändningstid och en insamling för planeten. I bakgrunden gigantiska TV-skärmar, med en våldsamt brinnande horisont — En av världens främsta forskare tar steget ut mitt på scenen och ser rakt in i kameran. Ansiktet är djupt allvarligt. Blicken fast. Han vädjar direkt till samhällets ledare. Han säger – att dem måste agera med kraft! Därför att vi har alla inträtt i det avgörande årtiondet för mänsklighetens framtid på jorden. Han säger att räddningen måste ske NU! Annars hotas hela vår jord och – allt – liv på planeten.
Det känns surrealistiskt. Om det hade varit en film hade det kanske varit spännande. Spännande att följa vetenskapsmannen och människornas fortsatta kamp för att rädda deras – enda plats. Men det är ju inte film. Vetenskapsmannen som uttalade sig, med stöd från den samlade klimatforskningen, heter Johan Rockström. Det sändes på TV för exakt 30 dagar sedan. Vi satt i våra soffor och tittade. — Lyssnade. — Det är verklighet. Och känslan som infinner sig är någon helt annan än – ”spännande”.
Vi ser hur världen förändras. Vi förändras också. Och våra barn.
Och apropå barnen. Alla frågor som kommer allt tätare. Min son, som fjorton år gammal, undrade om det, med tanke på klimatförändringarna, egentligen är någon idé att han skaffar barn. Häromkvällen frågade han om jag visste om vi passerat någon tippingpoint ännu. Min kollega vars åttaåriga barnbarn förklarar att det inte är någon idé att fråga om vad hen vill bli som vuxen. För det finns ju inte ändå tid till det. Eller redaktionen på Lilla Aktuellt som återkommande får frågan ”När går jorden under?” … om och om igen …. och så vidare och så vidare.
Barnen ser vad som händer. De mår dåligt av vad de ser. Folkhälsomyndighetens rapporterar att ”cirka 20 procent av barnen i åldersgruppen 12 år väldigt ofta eller ofta oroar sig för klimatförändringen.” I februari i år lämnade 200 svenska psykologer in en varning till regeringen om barnens allt sämre psykiska tillstånd till följd av klimatkatastrofen. Det händer NU. Barnens drömmar om sina framtida liv ersätts av bilder av undergång. De ser att samhällets ekonomiska och politiska ledarskap, de vuxna, inte vågar tala klarspråk. Eller agera. Greta Thunberg har rätt. Barnen kommer aldrig att förlåta oss för ett sådant svek. Det är logiskt. Och fullkomligt rimligt.
Är det vad vi vill? Vi som står här idag, som håller varandras händer, följer politiken, för barn till världen och befolkar jorden. Vill vi ge upp? Eller vill vi något annat? För vi har ett val. Den våldsamt brinnande horisonten och talet om livets slut behöver inte bli vår framtid. Det är oerhört allvarliga varningar och ingen vet ännu var klimatkatastrofen kommer att sluta. Vi kan inte välja resultat. Det är för komplicerat. Men vi kan välja att agera – på ett sätt som vi aldrig tidigare gjort. I IPCC:s senaste rapport står det att ”vi behöver genomgripande förändringar på alla nivåer: På individnivå, samhällsnivå, i näringslivet, våra institutioner och regeringar [—] Vi måste omdefiniera vårt sätt att leva och konsumera.” Det är nu eller aldrig.
Det är nu dags att bordlägga alla bråk och dra ett streck över alla obetalda oförätter. Samlas. Precis som vi gör här idag. Vi människor måste ingå en allians över åsiktsgränser, trosbekännelser och språkbarriärer. En allians med naturens runt oss och med framtida generationer. Genomföra massiva satsningar på allt det hållbara. Använda all kraft och alla resurser på det som kan ge räddning och o-medel-bart sluta lägga resurser på det som drar undan livsförutsättningarna för våra barn. Det krävs en politisk samling i alla nationer som om vi tillsammans stod inför ett krig. För det är just så allvarligt. Det är en fråga om överlevnad. Det är ett val att agera. Och det är ett val att låta bli.
Vi är inte i en film. Det är inte ett påhitt. Det är verklighet. Bakom oss har vi årtionden av insikt, vetenskapliga fakta och en total försummelse av mänsklighetens största utmaning någonsin. Nu står vi här. Vid den punkt vi aldrig ville stå vid.
Vi har kommit till den punkten nu. Den punkten där vi antingen ger upp inför våra barns blickar, utan att egentligen ens försökt. Eller – så försöker vi.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Vi ser hur världen förändras. Vi förändras också. Och våra barn.

Framtidsforum 2021

ROS-nätverket brukar ordna ett Framtidsforum en lördag på våren. En träff med intressanta föreläsare och tid för mingel med andra omställare. Förra året ställde vi in pga pandemin. I år, 2021, anpassar vi oss till den verklighet vi nu befinner oss i och delar upp Framtidsforum i flera delar och möts digitalt en vardagskväll.

3/3 Att lära sig konsumera mindre i ett samhälle som manar till överkonsumtion

Magnus Boström är professor i sociologi. Hans forskning handlar om politik, representation, aktivism, konsumtion och transformativt lärande i förhållande till internationella miljö- och hållbarhetsfrågor. Magnus berättar om sin forskning och du får delta med dina frågor. Länk till evenemanget kommer snart.

17/3 Vad är pengar? Hur påverkar de miljön? Och kan vi påverka penningsystem?

Ylva Lundkvist Fridh är ekonom- och miljöhistoriker som har studerat lokala valutor, penningreform och hur penningsystem beskrivs inom olika akademiska discipliner. Idag är hon VD för Mikrofonden Sverige och Stjärnsunds bygdebolag. Ylva delar med sig av erfarenheter av hur lokalsamhällen arbetar för att ställa om till mer lokal produktion/konsumtion och få en bättre handelsbalans med omvärlden. Länk till evenemanget kommer snart.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Framtidsforum 2021

Fartrusiga : om en gränslöst massmobil tid och vår fossilfria morgondag

Med ett löst och ledigt språk, humor och en entusiasm som verkligen smittar av sig tar sig Björn Forsberg an mobilitetens historia, dess nutid och dess framtid. Från världshistoriens första ”Maratonlopp”, via hästskjutsar, segelskeppen, ångbåten, den spårbundna trafiken, flyget, massbilismen och in i rymdåldern. Bokens titel är verkligen en fullträff. Nutiden kläs av inpå bara kroppen och aldrig har det väl framstått så extremt tydligt hur omöjligt vårt ”tillväxtsamhälle” är i längden. Också det ”fossilfria” hamnar under luppen. Skogen och åkermarken som skulle bli räddningen ut ur fossilsamhället, elbilen, vindkraften, solkraften. Allt synas i grunden. Ekomodernismen sågas jäms fotknölarna. Men Forsberg är också konstruktiv. Krisen kommer men framkomliga vägar ut ur den fossila logikens återvändsgränd anvisas och det görs tydligt att t.ex. spårbunden trafik är en fråga med stor framtidstyngd.

Det är slående att se hur ett fokus på just mobilitet så totalt kan åskådliggöra hela det moderna samhällets dilemma och hur lösandet av mobilitetsproblemen också kan lösa andra samhällsproblem.

Ordspråket, ”Känner du inte forntiden så förstår du inte nutiden och kan inte forma framtiden”, står stadigt.

Recession av Per Skoog

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Fartrusiga : om en gränslöst massmobil tid och vår fossilfria morgondag

Det hände sig i juletid 2020

Från Region Örebro län, Tillväxtnämnden, utgick ett påbud i Nyhetsbrevet Regional utveckling och ett pressmeddelande att nu ska extra satsningar göras på återstart av länet för jobb och tillväxt. Årets försvagade verksamhetsflöde måste stimuleras genom uppmuntrande tillrop och ett extra tillskott av pengar. Vi ska expandera, återta och förmera tidigare mängder av varor och tjänster. Ökad produktion och konsumtion måste stimuleras i konkurrens om jordens resurser och energiflöde. Regionen ska kraftsamla för en ledande samhällsutveckling med stark tillväxt.

I avsaknad av en i påbudet tydlig redogörelse för hanteringen och beaktandet av akuta globala miljö-, klimat- och andra för utveckling och tillväxt störande faktorer får en tolkning göras på följande sätt:

Kommunernas strateger och handläggare för miljö- och klimat mot bakgrund av bland annat FN:s Agenda 30-dokument och forskarnas propåer, får nu mer tid att diskutera och utreda frågorna om hur omställning, hållbarhet, mångfald mm, ska kunna inkluderas i en, i första hand, fortsatt ökad satsning på ekonomisk-materiell tillväxt. Alla medborgare, företagare, löntagare och diverse övriga och under inskolning varande får härmed också mer lugn och ro att ta för sig av samhällets utbud utan större och störande oro för det där med ohållbara produktions-, konsumtions- och levnadsvanor.

Det är djupt oroande och sorgligt att i dagsläget behöva konstatera att akuta åtgärder angående samhällets förändring mot en robustare, hållbarare och mer livsbejakande utveckling, såväl i regionen som i världen, kommer att fördröjas och inte heller nämnvärt öppet ges belysning för nödvändigt medborgerligt engagemang. Ett välmenande men ohållbart och tankelätt påbud har nått oss från Regionens förvaltare.

Kurt Gustafsson, Framtiden I Våra Händer

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Det hände sig i juletid 2020

Ekobycafé

Här är en liten berättelse om att prova att göra på ett annat sätt. Vi är fyra familjer i olika åldrar och storlekar som ingår i Ekogemenskap Lindesberg. Inför årets Framtidsvecka ville vi göra någonting, men visste inte riktigt vad. Vi fick då en idé om att vi skulle kunna bjuda in till ett tillfälle för de som ville att komma och höra om hur vår väg fram till skapandet av Ekogemenskap Lindesberg hade gått till. 

Vid en av våra träffar satt vi och diskuterade vad vi vill ha med i en sådan berättelse, en berättelse om att en annan värld är möjlig. En berättelse om att vi inte måste fortsätta i de hjulspår mänskligheten har kört in på, som enligt en majoritet av forskarna inte är något som kommer kunna fortsätta. Här kommer en kort sammanfattning av den berättelsen. Om du är sugen på att höra mer om vår resa, eller sitter med samma funderingar, finns det olika initiativ att engagera sig i! 

Tanken om Ekogemenskap Lindesbergs väcktes hösten 2019 utifrån en artikel i Gefle Dagblad som uppmanad till handling gällande klimat- och miljökrisen vi befinner oss i. Vi blev vid första tillfället 4 familjer som samlades och bestämde oss för att prova. Vi ville ha en gemenskap som handlade om att hjälpas åt, men också om att ha trevligt, umgås och fika. Vår och sommar 2020 hade vi sedan fyra olika träffar, en hos varje familj, som innehöll allt från fika till shou sugi ban till fika till målning med falu rödfärg och timmerarbete i skogen med fika. 

Ledorden i våra träffar har varit att alla deltar efter förmåga, att alla åldrar ska känna sig välkomna och att vi ska ha trevligt under tiden vi gör det. Vid utvärderingen hösten -20 var vi överens om att vi ville fortsätta med detta, i ungefär samma stil. Vi är sugna på att ha olika typer av studiecirklar tillsammans om t.ex. ätbara vilda växter, biodling och att ha fröbyte med varandra. Vi vill också fortsätta med Ekobycaféer eller Omstälningscaféer på olika teman här i framtiden. Hoppas att vi ses vid något tillfälle i framtiden!

Ekogemenskap Lindesberg

genom Teodor Ek

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ekobycafé

Örebro läns energi- och klimatprogram 2021 -2025

”Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Det finns stora möjligheter att förändra samhällets energiförsörjning och använda jordens resurser både mer effektivt och långsiktigt hållbart. En omställning till ett fossilfritt och effektivt energisystem är nödvändigt för att möta de utmaningar som återfinns i både nationella och internationella scenarier om klimatets utveckling.”

Örebro läns energi- och klimatprogram 2021 -2025 är nu ute på remiss. Det är ett dokument upprättat i samverkan mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län och de önskar vår respons senast den sista november 2020. Programmet är tänkt att stötta länets aktörer i arbetet med energi- och klimatfrågor samt även vara vägledande och inspirerande. 

ROS antar utmaningen och erbjuder er omställare att tycka till. Hör av dig till ros.orebrolan@gmail.com med dina åsikter så kan vi prata ihop oss om vad vi vill svara.

Här är Örebro läns energi- och klimatprogram 2021 – 2025 remissversion

Remissmissiv energi o klimat

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Örebro läns energi- och klimatprogram 2021 -2025

Framtidsveckorna i Örebro län 2020 har startat!

I år har länets regionala omställningsnätverk (ROS) valt att istället för att arrangera den traditionella Framtidsveckan sprida ut det på inte mindre än fem veckor.

– Vi har under några år pratat om att sprida ut Framtidsveckan till fler veckor. I år under coronatider gör vi slag i saken för att inte komprimera alla aktiviteter, och därmed ge större möjlighet till att besöka fler evenemang, säger projektledare Maria Westerholm från ROS-nätverket.

Länets Framtidsvecka börjar traditionellt med helgen vecka 39 och nu löper arrangemanget under fem veckor framåt, 26 september till 1 november.

Det som erbjuds är ett smörgåsbord av arrangemang som ska inspirera till omställning och hållbarhet. Det blir olika samtal, aktiviteter och föreläsningar arrangerat av studieförbund, föreningar, företag, nätverk och privatpersoner. I pandemins spår har intresset för omställningsfrågor ökat.

Till helgen arrangeras exempelvis Framtidsdagen av folkbildarna i Karlskoga/Degerfors och Möckelnföreningarna där främst lokala föreningar i Karlskoga/Degerfors deltar på temat hållbarhet.

-Det kommer handla om framtidens utbildningar, framtidens mat och litegrann om blommor och bin, berättar Sofia Tungfeldt från Möckelnföreningarna.

Andra saker som arrangeras i helgen är höstmarknad i Latorp, öppet hus på Hjortsberga gård i Kumla och sakbytardag i Örebro. Läs mer på orebrolan.framtidsveckan.net.


Framtidsveckan
Den första Framtidsveckan genomfördes i Söderhamn i Hälsingland år 2009 och har sen dess spritt sig över landet. Hösten 2011 genomfördes för första gången en Framtidsvecka i Örebro län. Framtidsveckan är en unik manifestation för omställning av samhället till hållbarhet. Genom att visa positiva exempel vill vi öka medvetenheten om att det går att förändra vårt sätt att leva, vårt sätt att förvalta vår jord – och utveckla våra lokalsamhällen. Alla välkomnas att medverka, tillsammans inspirerar vi länets invånare till att bli medskapare.

Länets ROS-nätverk
ROS – Regional Omställning i Samverkan – är civilsamhällets nätverk av aktörer i Örebro län som vill lyfta fram hållbarhetsfrågorna och genom lokala initiativ bidra till en regional omställning. 2020 består ROS av Hela Sverige ska leva Örebro län, Naturskyddsföreningen Örebro län, Örebro läns bildningsförbund, Coompanion Örebro, Omställning Örebro, Hållbart Latorp, Omvända vär(l)den, Framtiden i Våra Händer, Svenska kyrkan/Örebro pastorat, ABF och JAK Medlemsbank. 

Kontakt
För mer info om Framtidsdagen 3/10: Sofia Tungfeldt tel: 070-380 07 15

För mer info om länets Framtidsveckor: Maria Westerholm tel: 073-348 05 89 alt ros.orebrolan@gmail.com

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Framtidsveckorna i Örebro län 2020 har startat!

Välkommen till Omställningskonferens 2020!

Temat på årets nationella konferens är Små handlingars storhetstid – potatis, mening & lokal omställning och vi gästas av flera intressanta tänkare som på olika sätt ska hjälpa oss få syn på var vi befinner oss och hur vi går vidare för att ställa om på riktigt.

Det blir potatisupprop och matresiliens, möten i regionala hubbar och flera spännande samtal. Bland annat Jonna Bornemark, professor i filosofi, om att handla i en post-mekanistisk värld. Övriga medverkande är Anders Persson, initiativtagare till Potatisuppropet, Simone Grind från Under Tallarna. På söndagen får vi lyssna till ett samtal mellan Per Johansson, idéhistoriker, Nora Bateson, filmskapare och författare, och David Bennett, Omställningsnätverket. Därefter blir det regionala hubbar där vi möter omställare i vår region och bygger vidare på gemensamma nätverk.

Välkommen att anmäla dig till Omställningsnätverkets online-konferensen som äger rum den 19-20 september, 11.00-17.00. Konferensen kostar från 100kr. Här anmäler du dig. Du kan även följa konferensen via Facebook och på söndagen kan du delta från vår regionala träff i Örebro:

20/9 Regional träff under Omställningskonferensen 

På söndagen har du möjlighet att delta från ABFs lokal i Örebro. Vi har en stor lokal där vi kan träffas och samtidigt hålla fysiskt avstånd. Ingen kostnad.

  • 10.30 Välkomna, drop-in
  • 11.00-13.00 How to navigate through chaos with dignity. Samtal mellan Nora Bateson, Per Johansson & David Bennett.
  • 14.30 Regionala hubbar, möt omställare i din region och bygg vidare på gemensamma nätverk.
  • 16.00 Skörd & avslutning av konferensen.

Under lunchen kan du endera ta med matlåda eller gå ut och äta. För att veta hur många som kommer, anmäl dig på abf.se.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till Omställningskonferens 2020!